تبلیغات
تاریخ را پاس بداریم - شاهان هخامنشی و مدت سلطنت آنها
 
تاریخ را پاس بداریم
من با شکست شکست را شکست میدهم...کوروش کبیر

كورش كبیر

559-530 پ.م

كمبوجیه

530-522 پ.م

بردیا-گئوماته

522پ.م

داریوش اول

522-486پ.م

خشیارشا

486-465پ.م

اردشیر اول

465-423 پ.م

داریوش دوم

423-405 پ.م

اردشیر دوم

405-359 پ.م

اردشیر سوم

359-338 پ.م

داریوش سوم

338-330 پ.م


نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها :