تبلیغات
تاریخ را پاس بداریم - پرچم های ایران از دوره هخامنشیان تا کنون + تصاویر
 
تاریخ را پاس بداریم
من با شکست شکست را شکست میدهم...کوروش کبیر

۱-عکس هایی که از درفش های ایران آورده شده است لزوماً در کل دوران مشخص شده جاری نبوده اند و شاید متعلق به یک دوره ی خاص از آن دوران باشند.

۲- برخی از درفش ها از روی گفته ها و منابع تاریخی بازسازی شده اند و مطمئنا درفش ها به همین شکلی که در عکس ها تصویر شده اند ، وجود نداشتند(برای مثال درفش ا

شکانیان)

دوره اساطیری

*

*

هخامنشیان

*


*

کوروش

*

q3r3qz2je0xw4py3r29x.jpg (400×267)

*

دیگر درفش های هخامنشی

*

tthi56u2j1scj3455s2.jpg (400×267)

*

اشکانیان

*

lj4sh7n05pjycfx9wtb3.jpg (400×267)

*

ساسانیان (همان درفش کاویانی دوره اساطیری)

*

lh2nimgbs9rd5r7djtiz.jpg (400×267)

*

سیاه جامگان(پیروان ابومسلم خراسانی)

*

0zdkrvdlzbudpzptjnxf.jpg (400×267)

*

دوران صفویه

*

r1i4wqos94i2jj1l0vbd.jpg (400×267)

*

پرچم شاه اسماعیل

*

2umsbqglin13i9lv2c9.jpg (400×267)

*

پرچم شاه طهماسب

*

tg9yygcjc7dyebv78tlx.jpg (400×267)

*

افشاریان

*

42rm2q5fowuggheinf69.jpg (400×267)

*

نادر شاه افشار

*

qvhv8nxn476ww4ryqmp.jpg (400×267)

*

زندیه

*

6zs0s5hk6b8ecb2w68j9.jpg (362×267)

*

قاجار

*

5ry9q8b2rt17mc7si9zx.jpg (400×267)

*

پرچم دوره محمد شاه

*

7uofhs7e18dr4gpll33w.jpg (400×267)

*

پرچم دوره ناصرالدین شاه

*

1ikln4zowbwnw94vh9q.jpg (400×267)

*

دوران پهلوی

*

bj6nufopc8pmrlv34d2o.jpg (400×267)

*

جمهوری اسلامی

*

ydw7oglqwywwbjqjtkd.jpg (400×267)

*

نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها :