تبلیغات
تاریخ را پاس بداریم - آرتمیس؛بانوی دریا سالارِ هخامنشی
 
تاریخ را پاس بداریم
من با شکست شکست را شکست میدهم...کوروش کبیر
آرتمیس یا آرتمیز در چم(معنی) راست گفتار بزرگ فرمانده بزرگ نیروی دریایی خشایارشا در جنگ یونانیان بود که با خردمندی و کارآمدی بی همتای وی نیروی دریایی و رزمناوهای تریوم و سدها (صدها) ناو نبرد و ناو ناوچه را رهبری کرد و با فرماندهی درست و بایسته خویش ‌سپاه یونان را در هم شکست. این زن فرمانده از رایزنان جنگی خشایارشا نیز بود.ارتمیس چهره ای شگفت انگیز در تاریخ ایران باستان است و شاید گزافه نگفته باشیم در تاریخ سر تا سر جهان میباشد ..او نخستین بانویی است که در جایگاه فرماندهی نیرومند ترین نیروی دریایی جهان و هموند (عضو) شورای عالی دفاعی و وزارت جنگ و وزارت دفاع هخامنشیان و همچنین فرماندهی سپاه باختری (غربی) ایران جای گرفته در کاریه انجام خویشکاری (وظیفه) میکرد . این بانو در سال 480 پیش از میلاد با پنج رزمناو سنگین تریوم و هشت هزار سپاهی پیاده برگرفته از هشت هنگ و دو گردان ششسد تنه (نفره) از نیروهای زبده گارد جاویدان که توسط خشاریارشاه برای پاسداری از بانو ارتمیس گسیل شده بودند در جنگ سالامیس باشندگی (شرکت) نمود. 
وی را از سویی یونانی میدانیم و از سویی خشن ترین دشمن یونانیان! و از سویی دلاور ترین فرمانده ایرانی که همراه با اینکه یونانیان را شکست گرانی داد، نیروی دریایی فنیقیه را که از نبرد فرار میکردند و در خطوط دفاعی ایران شکافی درون کرده بودند را دنبال نمود و همراه با زیر آب نمودن ناوگان فنیقی ناوگان یونانی را که در شکاف نفوذ کرده بود و خواستار تازش از پشت به ناوگان ایران را داشت شکست بسیار ارزنده و سختی داد. با این همه هنوز چهره این بانو پر رمزو راز مانده است. هرچند که پس از شناخت فرمانروایی هخامنشیان و چگونگی اداره ارتش و ساتراپیهای ان این پرسش ها خود بخود از میان می روند .ایران در دوران هخامنشی گستره ای فراوان یافته بود و یکی از ساتراپهای (ایالتهای) ارزشمند در مرز با یونان کاریه به مرکزیت هالیکار ناسوس بود این ساتراپ شاهانش خود را ایرانی میدانستند و هرگز زیر بار یونان نرفتند ولی مردمان شهر بیشتر بازرگانان و کشاورزان کوچیده (مهاجر) یونانی بودند . 
نامداری ارتمیس در همه دوران ها دنباله داشت و اط این روی در دوره ساسانی و اسلامی نام بسیاری از دختران دربار هرچند فرمانروایان سلجوقی ارتمیس بود و شاهان میهن دوست همچون ملکشاه سلجوقی جلال الدین خوارزم و شاه عباس او را بسیار دوست می داشتند. و پیش از اسلام نیز که گفتنش نیاز نیست که چه بسا نام بسیاری از دختران ایرانی ارتمیس بود .ملکه ارتمیس در سال 480 پیش از میلاد با سیسد فرمانده و ناوران مشهور ایرانی در نبرد سالامیس و ترموپیل باشنده بود و چون تنها زن فرمانده ارتش ایران در گستره ی جنگ بود و ایرانیان بیننده ی دلاوری بانوی زیبای ارتش خویش بودند به جوش و خروش درامده و دلیرانه میجنگیدند تا مبادا به بانو زیان و زخم رسد. به ویژه دو گردان پاسدارنده ی جان بانو که از سپاه جاویدان بودند انچنان دلاوری کردندکه ملکه نیز شگفت زده گشته بود. و این دلاوری شوند دوست داشتنی بودن وی تا زمان امروز نیز گشته است. 
شوربختانه بیشتر آگاهی های ما از وی از هرودوت است؛ مردی از خاندان کوچندگان (مهاجرین) که دشمن نخست خاندان لیگدامیش خاندان بانو ارتمیس بود و از برای آنکه دوست دار ایرانیان نبود و با آنها دشمنی می ورزید به دست همین خاندان به یونان فرستاده (تبعید...) شد. هر چند هرودوت اندیشه ضد ایرانی داشت و گاهی سخنانش بر ضد بانو است اما وی نیز نتوانسته سخنان نیشداری بر بانوی ببندد و در جایی از زیبای و دلاوری بانو سخن گفته و گاهی نیز با سخنان نیش دار او را بدنام کرده. 
ارتمیس افزون بر دلیری و زیبایی دارای دانش بسیار در زمینه ی جنگ بود. به ویژه در زمینه نبرد ناوگانهای جنگی و به باور تیمستوکل زمامدار اتنی دشمن ایران (در هنگام لشکر کشی خشایار شاه)؛ ارتمیس یکی از برجسته ترین دریا سالاران جهان بوده که دشمن دیرینه یونانیان بوده و به اندازه ای که یونانیان از وی میترسیدند از دیگر فرماندهان ایرانی نمیترسیدند!
نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها :