تبلیغات
تاریخ را پاس بداریم - سربازان هخامنشی
 
تاریخ را پاس بداریم
من با شکست شکست را شکست میدهم...کوروش کبیر
دوشنبه 5 دی 1390 :: نویسنده : مهران آقابزرگ

323826066 سربازان هخامنشی (2) | تاریخ ما Tarikhema.ir

 (سر در باغ ملی)تهران

501282106 سربازان هخامنشی (2) | تاریخ ما Tarikhema.ir

 هخامنشی، محافظ تخت شاهی در تخت جمشید

71932 168312223195876 151383278222104 501216 3404098 n1 سربازان هخامنشی (2) | تاریخ ما Tarikhema.ir

سربازان پارسی و مادی : متحدان به رهبری کوروش امپراطوری بزرگ  را بنیان نهادند

2315696405 0c7430fa93 b4 سربازان هخامنشی (2) | تاریخ ما Tarikhema.ir

نقش سربازان هخامنشی بر روی ظرف هخامنشی – عکس از الهام علیزاده

24An achaemenian soldier2 سربازان هخامنشی (2) | تاریخ ما Tarikhema.ir

نقاشی  هخامنشی

263077 249190298441401 151383278222104 1035215 1938109 n1 سربازان هخامنشی (2) | تاریخ ما Tarikhema.ir

تصویر نقاشی های کاخ شوش – آپادانا – از دوره داریوش اول  ۱

263077 249190301774734 151383278222104 1035216 3828446 n1 سربازان هخامنشی (2) | تاریخ ما Tarikhema.ir

تصویر نقاشی های کاخ شوش – آپادانا – از دوره داریوش اول ۲

نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها :