تبلیغات
تاریخ را پاس بداریم - تصاویر کیتبه بیستون – کتیبه بزرگ داریوش
 
تاریخ را پاس بداریم
من با شکست شکست را شکست میدهم...کوروش کبیر

درین نگاره؛ ۵۱ تصویر از کتیبه مشهور داریوش  قرار داده شده است. سنگ‌نبشته بزرگترین سنگ‌نبشتهٔ جهان، نخستین متن شناخته شدهٔ ایرانی و از آثار دودمان (۵۲۰ پ. م) واقع در شهرستان هرسین در سی کیلومتری شهر کرمانشاه بر دامنه کوه  است. سنگ‌نبشته  یکی از مهمترین و مشهورترین سندهای تاریخ جهان و مهم‌ترین متن تاریخی در زمان هخامنشیان است که شرح پیروزی داریوش بزرگ را بر گوماته مغ و به بند کشیدن یاغیان را نشان می‌دهد.

همچنین این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این اثر هم از سال ۲۰۰۶ یکی از آثار ثبت شدهٔ ایران در میراث جهانی یونسکو است.

1 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در  ( کرمانشاه – )

start تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

2 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

3 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

4 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

5 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

6 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

7 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

8 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

9 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

10 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

11 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

12 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

13 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

14 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

15 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

16 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

17 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

18 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

19 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir
تصویر کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ( کرمانشاه – هخامنشی)

20 تصاویر کیتبه بیستون  کتیبه بزرگ داریوش | تاریخ ما Tarikhema.ir

نوع مطلب : متفرقه، 
برچسب ها :