تبلیغات
تاریخ را پاس بداریم - سخنان ارزشمند کوروش کبیر3
 
تاریخ را پاس بداریم
من با شکست شکست را شکست میدهم...کوروش کبیر
پنجشنبه 1 دی 1390 :: نویسنده : مهران آقابزرگ

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا میکنند

اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

سخنان عارفانه کوروش کبیر - سخنان کوروش - سخنان بزرگان - جملات قصار و عارفان

آنچه جذاب است سهولت نیست ، دشواری هم نیست ، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید ، افراد درباره ی رفتار و عملکرد خود فکر میکنند ، نه رفتار و عملکرد شما

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام میدادید ، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

کار بزرگ وجود ندارد ، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

کارتان را آغاز کنید ، توانایی انجامش به دنبال می آید

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند


همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده ،شاید بازگشاینده قفل در باشد

تنها راهی که به شکست می انجامد ، تلاش نکردن است

دشوار ترین قدم همان قدم اول است

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد


وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت ، من خوشی های بسیار خواهم آورد ، من ملتم را سربلند زمین خواهم کرد ، زیرا شادمانی او شادمانی من است

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد

نوع مطلب : سخنان ارزشمند کوروش کبیر، 
برچسب ها :