تبلیغات
تاریخ را پاس بداریم - نحفه کشته شدن کوروش کبیر 1
 
تاریخ را پاس بداریم
من با شکست شکست را شکست میدهم...کوروش کبیر
پنجشنبه 1 دی 1390 :: نویسنده : مهران آقابزرگ


پس از تسلط کوروش بر فنیقیه و بابل ، او خواست ماساژت ها را هم مطیع شاهنشاهی ایران كند. ماساژت ها

چنانكه هرودوت می نویسد: مردمی بودند كه از لحاظ خشونت و تندخویی معروف بودند. با این حال هرودوت از

آنها به عنوان ملتی شجاع و بزرگ یاد می كند. آنها در اطراف رود سیحون ( ماورالنهر ) زندگی می كردند.

بعضی ها این مردم را سكایی می دانند.

انگیزه لشكركشی كوروش به شمال شرقی ایران متعدد است. برای نمونه می گویند كه كوروش ابتدا به ملكه

ماساژت ها كه بیوه پادشاه آنها بود ، پیشنهاد اتحاد داد و حتی از او خوستگاری كرد ، اما ملكه ماساژت ها از

آن بیم داشت كه كشورش در دست شاهی كه تمام منطقه را تسخیر كرده بود ، گرفتار شود. در نتیجه

پیشنهاد كوروش را رد كرد. اما كوروش با راهنمایی بزرگان و درباریان خود و با ترفندهای ویژه ای به كشور آنها

حمله می كند و سربازان هخامنشی موفق می شوند پسر ملكه ماساژت ها اسیر كنند. ملكه از ترفندهای

كوروش بسیار ناراحت می شود و با باقی مانده سپاهیان خود به ایرانیان حمله می كند. در این نبرد كوروش

پس از 28 سال پادشاهی كشته می شود و سپاه ایران شكست می خورد. این رویداد در سال 530 (پ. م )

واقع شد. البته كوروش توانست به اعماق قلمروی سكاها نفوذ كند و ازآمودریا هم بگذرد ولی بخت با او یار نبود.

برابر نوشته های هرودت كوروش قبل از جنگ با ماساژت ها در خواب دیده بود كه داریوش پسر بزرگتر

هیستاسپ (ویشتاسب) ، بر روی دو شانه اش پرهایی دارد كه با یكی آسیا را پوشانده و با دیگری بر اروپا

سایه افكنده است. داریوش در آن زمان نتها بیست سال داشت و در پارس بود ، كوروش از دیدن این خواب

بسیار هراسان شد و اندیشید كه شاهزاده جوان در فكر فرو ریختن شهریاری او است. بنابراین دستور داد كه

داریوش را از پارس به نزد او بیاورند. آنگاه كوروش به نگرانی مهم تر خود كه جنگ با ماساژت ها بود برگشت ،

اما متاسفانه در نبردی كه روی داد كشته شد.

پس از كشته شدن كوروش در جنگ پیكر او را احترام به پارس منتقل كردند و با آیین ویژه نظامی و درباری در

محل پاسارگاد كنونی به خاك سپردند. رهبر و گرداننده اصلی آئین خاكسپاری كوروش ، داریوش بود كه

سخنرانی مفصلی در مورد جنگ ها و خصوصیات اخلاقی خوب كوروش و كارهای نیك او ایراد كرد.

به هرحال سرانجام هر كس مرگ است و شكست كوروش در واپسین جنگ اگر چه بسیار سخت بود ولی

اهمیت چندانی نداشت چون شاهنشاهی هخامنشی همچنان به حیات خود ادامه می داد.

نوع مطلب : نحفه کشته شدن کوروش کبیر، 
برچسب ها :