تبلیغات
تاریخ را پاس بداریم - تصرف بابل
 
تاریخ را پاس بداریم
من با شکست شکست را شکست میدهم...کوروش کبیر
پنجشنبه 1 دی 1390 :: نویسنده : مهران آقابزرگ


تسخیر بابل :

   غلبه ی کوروش بر نبونید فصل تازه ای در حیات همه ی انسانها گشود. منابع بسیاری درباره ی این واقعه ی عظیم خبر داده اند.پس و پیش از همه باید از استوانه ی کوروش یاد کرد که از آن به صورت نخستین اعلامیه ی  حقوق بشر نام می برند.بر اساس این ماخذ بابلیان که از بی توجهی نیونید پادشاه خود بر دین مردوک به تنگ آمده بودند به هدایت کاهنان ، به میل و رغبت دروازه های بابل را بر روی کوروش گشودند و شاهنشاه بدون جنگ و خونریزی وارد شهر شد و به عنوان برگزیده ی عظیم مردوک ، خدای بزرگ بابل ، آن شهر را از فنا و نابودی نجات داد.

مردم شهر نبونید را به کوروش تسلیم کردند و همگان ، همه ی ساکنان سرزمین سومر واکد ، بلندپایگان و حاکمان جامعه ،در برابر پادشاهی او سر تسلیم فرود آوردند. کوروش در بخش دوم استوانه از خود به وضوح سخن می گوید و بعد از معرفی مقام و منصب خویش در دو جا تکرار میکند که او و ارتش ایران به صورتی مسالمت آمیز و دوستانه وارد بابل شدند. 

  شهریار ایران ، آن گاه به جزئیات کارهای پسندیده می پردازد که به بازگرداندن مجسمه های خدایانی که نبونید  آنها را تبعید کرده بود ، اشاره می کند. قسمت هایی از اعلامیه ی مشهور و جاودانی او در ذیل نقل می شود:

   « من کوروش هستم. شاه جهان،شاه بزرگ ، شاه نیرومند، شاه بابل ، شاه کشور سومر و اکد، شاه چهار گوشه ی عالم، پسر شاه بزرگ کمبوجیه ، شاه شهر انشان ، نوه ی شاه بزرگ کوروش، شاه شهر انشان ، نواده ی شاه بزرگ چیش پش، شاه انشان ، فرزند ابدی سلطنتی که بعل و نبو سلطنت او را دوست دارند و از پادشاهی او در قلب خود شادمانند.

 من در بابل و تمام شهرهای آن مراقب رستگاری و سلامت اهالی بابل بودم تا مسکن آنها بنا به میل خدا همچون یوغی نباشد که برای آنها مناسب نباشد. 

 من ویرانه ی آنها را آباد کردم، فقر آنها را بهبود بخشیدم، مردوک ، خدای بزرگ ، از اعمال پرهیزگارانه ی من شادمان شد. خدایانی که در آنجا ساکنند ، من به محل آنها بازگرداندم و مسکن آنها را برای ابد بزرگ ساختم.

 من تمام مردم آنها را گرد آوردم و به محل اقامت خود بازگرداندم.»

 به دنبال همین مطلب است که کوروش چندین نکته ی پر اهمیت تاریخ همه ی انسانها را در همه ی سرزمین ها اعلام می کند:

  « من برای همه ی انسانها آزادی پرستش خدایانشان را برقرار کردم و فرمان دادم که هیچ کس حق ندارد به این دلیل موری بدرفتاری قرارگیرد.

 من فرمان دادم که هیچ خانه ای ویران نشود و هیج ساکنی از آن محروم نگردد.

 من  صلح و آسایش را برای تمام انسانها تضمین کردم

 

نوع مطلب : تصفرات کوروش کبیر((از کوروش کبیر تا داریوش کبیر))، 
برچسب ها :